Estimare a impactului potențial al proiectului ”Modernizare drumuri agricole în localitatea Călinești Oaș, județul Satu Mare” asupra speciilor și habitatelor din ariile naturale protejate ROSCI 0214 – Râul Tur, ROSPA 0068 – Lunca Inferioară a Turului, și Rezervația Naturală Râul Tur

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!