Servicii de realizare studii de monitorizare și evaluare a stării de conservare pentru speciile și habitatele de interes conservativ în cadrul proiectului „Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul Parcului Național CHEILE BICAZULUI – HĂȘMAȘ, incluzând Siturile Natura 2000 ROSCI0027 și ROSPA0018 Cheile Bicazului – Hășmaș care vizează habitatele de interes comunitar 91E0*, 9410 și de pajiști și grupele de specii de avifaună, mamifere, ihtiofaună și amfibieni”, Cod SMIS 151922

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!