Servicii pentru realizarea de studii de monitorizare, evaluare a stării de conservare pentru speciile de interes conservativ, elaborarea bazei de date, realizarea de hărți GIS și elaborare Plan de Management” în vederea implementării unor activități/subactivități din cadrul proiectului „Revizuirea Planului de Management al Ariilor Naturale Protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluenta Jiu-Dunăre și rezervațiile naturale Locul Fosilifer Drănic-2391 și Pădurea Zăval-IV.33”

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!