Servicii de elaborare studii de fundamentare plan de management şi elaborare bază de date GIS şi hărţi  în cadrul proiectului: ,,Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ din Parcul Naţional Domogled – Valea Cernei şi ariile naturale de interes comunitar şi naţional suprapuse prin revizuirea planului de management integrat”, cod SMIS 149842

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!