Raport referitor la estimarea impactului carierei de lignit de lângă Urdari asupra Ariei de Interes Special de Conservare (SCI) „Coridorul Jiului”

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!