Raport referitor la evaluarea impactului asupra biodiversității a investiției „Construirea unei microhidrocentrale pe râul Ucea – Comuna Ucea de Jos, jud. Brașov” în SPA Piemontul Făgăraș și SCI Munții Făgăraș

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!