Raport referitor la evaluarea impactului „Construcția bazei sportive din localitatea Agriș, comuna Agriș, județul Satu Mare” asupra biodiversității Ariei de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) „Lunca inferioară a Turului” respectiv asupra biodiversității Sitului de Importanță Comunitară (SCI) „Râul Tur”

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!