Raport referitor la evaluarea impactului Drumului Expres Sibiu – Făgăraș asupra Ariei de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) „Piemontul Făgăraș”

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!