Raport referitor la evaluarea impactului proiectelor „Fabrica de nutrețuri” beneficiar S.C. AVIMIX APA S.R.L și „Ferma de creștere pui carne” beneficiar S.C. AVICOLA DAN S.R.L. asupra biodiversității Ariei de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) „Câmpia Nirului – Valea Ierului” respectiv asupra biodiversității Sitului de Importanță Comunitară (SCI) „Câmpia Careiului”

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!