Raport referitor la evaluarea impactului proiectului „Alimentare cu apă și canalizare ape uzate menajere în localitatea Dăișoara, comuna Ungra, județul Brașov” asupra Ariei de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) „Podișul Hârtibaciului”

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!