Raport referitor la evaluarea impactului proiectului „Alimentare cu apă și rețea de canalizare ape uzate cu stație de epurare, Comuna Ticuș, Județul Brașov” asupra Ariei de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) Podișul Hârtibaciului

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!