Raport referitor la evaluarea impactului proiectului „Instalația de alimentare cu apă potabilă și instalații de colectare apă uzată dotate cu stații de epurare în localitățile Rodbav și Seliștat – Com. șoarș – Jud. Brașov” asupra Ariei de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) „Podișul Hârtibaciului”

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!