Raport referitor la evaluarea impactului proiectului „Mica Infrastructură Comunitară și Construcția de Locuințe Sociale în Vederea Îmbunătățirii Situației Romilor” asupra biodiversității în Ariei de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) „Podișul Hârtibaciului” și în potențialul sit (pSCI) Natura 2000 „Sighișoara – Târnava Mare”

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!