Raport referitor la evaluarea impactului proiectului „Reabilitare rețele de alimentare cu apă potabilă în comuna Sâmbăta de Sus, județul Brașov” Asupra Ariei de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) Piemontul Făgăraș

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!