Raport referitor la evaluarea impactului proiectului Reabilitarea DC24 Cobor-Jibert (până la limita administrativă a comunei) asupra biodiversității în Ariei de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) Podișul Hârtibaciului

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!