Raport referitor la evaluarea impactului proiectului „Reabilitarea DC28 (fost DC26) Ticușu Vechi – Dacia (până la limita administrativă a comunei)”asupra biodiversității în Ariei de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) Podișul Hârtibaciului

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!