Raport referitor la evaluarea impactului proiectului „Rețele de canalizare și stații de epurare, comuna Sâmbăta de Sus, județul Brașov” Asupra Ariei de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) Piemontul Făgăraș

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!