Studiu de evaluare a impactului cumulativ asupra biodiversității al proiectului „Aducțiunea de apă pentru Păstrăvăria Lăpușna” cu proiectul „Amenajare hidroenergetică Secuș” aflat în ariile protejate Natura2000 ROSPA0033 „Depresiunea și Munții Giurgeului” și în ROSCI0019 „Călimani – Gurghiu”

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!