Inventarieri, cartări pentru elaborarea planurilor de management