Elaborarea si aprobarea Planurilor de management integrat, inclusiv toate studiile de fundamentare necesare în cadrul proiectului: “Planificarea managementului conservarii biodiversitatii in siturile Natura 2000 ROSPA0016 Câmpia Nirului-Valea Ierii, ROSCI0020 Câmpia Careiului împreună cu ariile protejate 2.676 Pădurea Urziceni, 2.677 Dunele de nisip Foieni, 2.679 Mlaștina Vermeș si 2.182 Pășunea cu Corynephorus de la Voievozi si ROSCI0021 Câmpia Ierului împreună cu aria protejata 2.183 Complexul hidrografic Valea Rece“

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!