Servicii de cartare, inventariere, evaluarea stării de conservare și întocmire de studii specifice de mediu pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369 în cadrul proiectului „Plan de management pentru ariile protejate ROSCI 0210, ROSCI 0367, ROSCI 0368, ROSCI 0369”

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!