Servicii privind Inventarierea și elaborarea metodologiilor și protocoalelor de monitorizare a stării de conservare, elaborarea studiilor de evaluare a activităților cu potențial impact antropic (presiuni și amenințări), precum și influența mediului abiotic asupra speciilor de interes comunitar de mamifere, amfibieni, reptile și nevertebrate, din ariile naturale protejate ROSCI0372 Dăbuleni Potelu și ROSCI0341 Pădurea si Lacul Stolnici

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!