Construire microhidrocentrală pe râul Viștea; Roată hidraulică pentru captarea apei, conductă transport, conductă forțată, drum tehnologic, centrală electrică, conductă evacuare – monitorizarea impactului asupra ihtiofaunei

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!