Evaluarea avifaunei în ROSPA0021 Ciocănești-Dunăre în cadrul proiectului ”Planificarea managementului conservării biodiversității în 5 situri Natura 2000 – ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești – Dunăre (incluzând rezervația naturală IV.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălățui, ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 Oltenița – Ulmeni”

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!