Implementarea măsurilor de conservare a speciilor de interes comunitar din Situl ROSPA0075 Măgura Odobești, în vederea menținerii, îmbunătățirii și monitorizării stării de conservare favorabile a acestora, în cadrul proiectului „Implementarea Planului de Management pentru aria naturală protejată ROSPA 0075 Măgura Odobești – cod SMIS 124546.”

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!