Inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor din Parcul Natural Defileul Mureșului Superior (P.N.D.M.S.) și al Ariilor Naturale Protejate Anexe

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!