Servicii de consultanță pentru elaborare studii privind realizarea planului de management, aferente proictului „Realizarea managementului adecvat în scopul conservării biodiversității în aria naturală protejată ROSCI0357 Porumbeni” – cod MySMIS 101984 – evaluanre ihtiofanuă

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!