Studii de inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări precum și identificarea și cartarea limitelor ariilor de protecție specială avifaunistică ROSPA0006, ROSPA0038, ROSPA0048, ROSPA0077, ROSPA0058 și ROSPA0064

More projects

Start a project with Seven Agency

Have an idea? Let's discuss it!